Politika jakosti

Ve všech aktivitách společnosti VIPROKOL hraje klíčovou roli otázka kvality práce a služeb zákazníkovi a jeho spokojenost, při současném šetrném přístupu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Dodržování politiky jakosti vychází ze stanovených cílů naší společnosti.

Organizace, řízení a činnost společnosti jsou zcela propojeny se systémem managementu jakosti a životního prostředí. Hlavní důraz je kladen na zajištění vysoké kvality dodávaných produktů a služeb, řízení lidských zdrojů společnosti a na prevenci v oblasti životního prostředí.

 

8 hlavních zásad naší politiky jakosti

 

 1. V nejvyšší kvalitě uspokojit požadavky zákazníků dodáním výrobků a služeb v požadovaných technických a estetických parametrech, množstvích a termínech.
 2. Pomocí zvyšování jakosti produkce a služeb naši pozici na trhu nejen udržet, ale trvalým úsilím neustále zlepšovat.
 3. Vždy vstřícně a věcně řešit jakékoli problémy našich zákazníků a přebrat odpovědnost za jejich úspěšné a trvalé řešení.
 4. Učit se ze svých neúspěchů a zabránit jejich opakování.
 5. Dbát platných právních předpisů, kterým organizace podléhá, neustále splňovat trvalou udržitelnost kvality svých výrobků a pečovat o zlepšování ochrany životního prostředí.
 6. Investovat do spokojenosti zaměstnanců, jejich vzdělávání, zajištění bezpečnosti a hygieny práce.
 7. V souladu s rostoucími nároky na technickou vyspělost zvyšovat technologickou úroveň pracovišť.
 8. Preventivně předcházet vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví posouzením rizik BOZP.

 

Osvědčení a certifikace

 

VIPROKOL díky mnohaletým zkušenostem inženýrů i šíři služeb, které poskytuje, dokáže ve spolupráci se svými partnery splnit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Vývoj a výroba tak splňuje tyto požadavky:

 • Výroba a svařování ocelových konstrukcí třídy EXC 3
 • Proces výroby ČSN EN 1090-2
 • Certifikace DIN 18800- 7: 2008-11
 • Certifikace EN 1090- 1:2009
 • Osvědčení o výrobní kvalifikaci pro sváření ocelových konstrukcí podle ČSN EN 287-1
 • NORMY: ČSN EN 9001:2009, ISO 3834-2:2006
 • POSTUPY: svařování v ochranné atmosféře (135, 141), ruční svařování el. obloukem (111)
 • ČSN EN 287-1 135 O BW 1.2 S t10,0 PF SS NB
 • ČSN EN 287-1 135 P FW1.2 St10,0 PF ml
 • ČSN 05 0705